[ ورود ]
سامانه نظام جامع تشویق پژوهشگران

اين سامانه براي ترغيب و تشويق كاركنان نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به حضور در عرصه هاي علمي- پژوهشي، حمايت از توليد علم در حوزه كتابخانه‌هاي عمومي و تقويت متون و ادبيات مرتبط با آن، هدايت استعدادها و خلاقيت‌هاي كاركنان جهت حل مسائل پيش روي كتابخانه‌هاي عمومي در راستاي دستيابي به چشم انداز نهاد در افق ايران 1404 تهیه شده است.

"بايد هدف ما اين باشد؛ ولو در ظرف پنجاه سال، كشور از اسارت علمى مطلقاً خارج بشود. توليد علم معنايش اين است. علم يك محصولى نيست كه توليدش مثل توليدهاى ديگر باشد؛ به خيلى مقدمات نيازمند است؛ ولى بايد بالاخره ما به آنجا برسيم كه دانش را گسترش و بسط بدهيم، به ژرفاى دانش برسيم، دانشهاى جديدى را پيدا كنيم."
رهبر فرزانه انقلاب
تماس با ما

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر، با اداره كل پژوهش و نوآوري تماس بگيريد
tashvigh@iranpl.ir
تلفن تماس : 88925790 (021) داخلی : 137