[ ورود ]
سامانه نظام جامع تشویق پژوهشگران

اين سامانه براي ترغيب و تشويق كاركنان نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به حضور در عرصه هاي علمي- پژوهشي، حمايت از توليد علم در حوزه كتابخانه‌هاي عمومي و تقويت متون و ادبيات مرتبط با آن، هدايت استعدادها و خلاقيت‌هاي كاركنان جهت حل مسائل پيش روي كتابخانه‌هاي عمومي در راستاي دستيابي به چشم انداز نهاد در افق ايران 1404 تهیه شده است.

"بايد هدف ما اين باشد؛ ولو در ظرف پنجاه سال، كشور از اسارت علمى مطلقاً خارج بشود. توليد علم معنايش اين است. علم يك محصولى نيست كه توليدش مثل توليدهاى ديگر باشد؛ به خيلى مقدمات نيازمند است؛ ولى بايد بالاخره ما به آنجا برسيم كه دانش را گسترش و بسط بدهيم، به ژرفاى دانش برسيم، دانشهاى جديدى را پيدا كنيم."
رهبر فرزانه انقلاب
مرحله سوم نظام جامع تشویق پژوهشگران
در اين مرحله تنها آثاري در نظر گرفته مي‌شوند كه در سال 1393 منتشر شده‌اند. آثاري كه تاريخ انتشار آن‌ها پيش از اول فروردين 1393 بوده يا بعد از 29 اسفند 1393 منتشر شده باشند، موضوع اين مرحله تشويق پژوهشگران نيستند. تنها آثاري قابل قبول هستند كه منتشر شده‌اند. آثاري كه در سال 1393 بخشي از فرايند را طي كرده‌اند (مثلاً مجوز كتاب يا پذيرش مقاله دريافت شده، اما در اين سال منتشر نشده) در اين مرحله بررسي نخواهند شد.
اطلاعیه
« از كليه شركت‌كنندگان در نظام جامع تشويق كه آثار آنان در مرحله نقص اطلاعات و برگشت مي‌باشد درخواست مي‌گردد، نسبت به تكميل مستندات و ارسال آن تا تاريخ 7/12/1394 اقدام نمايند. در غيراين‌صورت به‌دليل اتمام زمان ارزيابي، اينگونه آثار مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.»
تماس با ما

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر، با اداره كل پژوهش و نوآوري تماس بگيريد
tashvigh@iranpl.ir
تلفن تماس : 88925790 (021) داخلی : 137